Misschien wel. Wegens een besluit van het kabinet (aanpassing van de inkomensafhankelijke heffings- en arbeidskorting) krijgen 5 tot 6 miljoen huishoudens te maken met een naheffing die zal worden geïnd door de Belastingdienst. Het bedrag dat aan naheffing betaald moet worden zal voor de meeste mensen rond de 150 euro liggen.

Bedrag rond de 150 euro met uitschieters van rond de 700 euro

De naheffing van de Belastingdienst zal dus bij 5 tot 6 miljoen mensen op de deurmat vallen (voorjaar 2015). Het bedrag zal rond de 150 euro bedragen, met uitschieters van rond de 700 euro, maar dat is in uitzonderlijke gevallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mensen die een bonus ontvangen die hoger is dan het vaste salaris. De naheffing is van toepassing op mensen die vakantiegeld, een bonus of eindejaarsuitkering ontvangen. Vrijwel iedereen zal te maken krijgen met de naheffing. De naheffing 2014 is namelijk van toepassing op iedere belastingplichtige Nederlander met een inkomen of in het bezit van een eigen huis.

Moet u ook betalen?

Dat er nu een naheffing komt is het gevolg van afspraken tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP. Deze afspraken zijn gemaakt in het herfstakkoord. Wanneer de naheffing voor u geldt dan zult u een brief ontvangen van de Belastingdienst, kantoor Arnhem, waarin staat dat u rekening moet houden met een naheffing. De eerste brieven worden begin december verzonden. De hoogte van de naheffing weet men wanneer de belastingaanslag 2014 in het voorjaar van 2015 op de deurmat zal vallen. In die belastingaanslag 2014 staat precies wat er betaald moet worden. Men heeft altijd een paar maanden de tijd om te betalen.

Geen fout van de Belastingdienst

De naheffing wil niet zeggen dat er altijd bijbetaald moet worden. Dit wordt namelijk verrekend met wat men terugkrijgt. Het teruggavebedrag kan dus tegenvallen en in bepaalde gevallen kan dat ook betekenen dat er bijbetaald moet worden. De naheffing is volgens Minister Wiebes geen fout die door de Belastingdienst is veroorzaakt, maar dit komt dus door het besluit van het kabinet. Omdat de Belastingdienst te weinig tijd had om het nieuwe beleid direct door te voeren krijgen veel mensen nu te maken met deze naheffing. Ondanks dat de Belastingdienst de Tweede Kamer op tijd op de hoogte heeft gebracht vindt Minister Wiebes dat de gang van zaken beter had kunnen verlopen.

Hoe zit dat nu precies met het besluit van het kabinet?

Iedereen die meer inkomsten heeft dan 25.000 euro in 2014 zal minder heffingskorting ontvangen. Mocht het zo zijn dat men al een aanslag heeft ontvangen, dan kan men er vanuit gaan minder terug te ontvangen of er moet worden bijbetaald. Dat is dan in ieder geval meer dan op de voorlopige aanslag van 2014 staat vermeld. Het is per persoon verschillend hoeveel de aanslag zal bedragen. Dit hangt helemaal af van het inkomen.

Bezwaar maken naheffing 2014 is niet mogelijk

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze naheffing 2014. Er zal hoogstwaarschijnlijk een regeling komen voor mensen die in financiële problemen komen door de naheffing. Men kan in dat geval gebruik maken van een betalingsregeling om de naheffing te betalen.

Dit artikel delen...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook