Geld lenen

Lenen met negatieve BKR

BKR staat voor het Bureau Krediet Registratie. Het bureau dat alle consumenten bij houdt die een lening of een gsm abonnement hebben afgesloten of aangevraagd. Mochten er problemen zijn met de betalingsverplichtingen van uw lening, dan krijgt u een negatieve BKR. Nu stelt zich natuurlijk de vraag of u met een negatieve BKR al dan niet nog in aanmerking komt om een krediet af te kunnen sluiten. Bij banken zult u het in de meeste gevallen dan wel kunnen vergeten, maar toch zijn er kredietverstrekkers die (afhankelijk van de verkregen codering) alsnog bereid zullen zijn om u een krediet toe te kennen. Wanneer u een krediet wenst af te sluiten zonder BKR controle kunt u hiervoor terecht bij verschillende private bedrijven of instellingen als warenhuizen en energieleveranciers. Zij beschikken in bepaalde gevallen ook over enkele specifieke kredieten waarbij geen controle wordt gedaan bij het BKR. Hou er wel rekening mee dat de voorwaarden van dergelijke kredieten aanzienlijk kunnen afwijken van die van de standaard kredieten.

Lenen met BKR registratie

BKR betekent het Bureau Krediet Registratie. Dit bureau is gevestigd in Tiel en houdt alle consumenten in de gaten die ooit een lening of gsm abonnement hebben afgesloten. Veel persoonlijke gegevens per consument staan dan in het register van het Bureau Krediet Registratie. Als u uw betalingsverplichtingen niet bent nagekomen, dan hebt u een negatieve BKR registratie. Dan is het moeilijker om een lening af te sluiten.

Als u bijvoorbeeld bij een bedrijf een lening wilt afsluiten. Dan gaat het bedrijf eerst informatie opvragen bij het Bureau Krediet Registratie hoe het nu precies zit met uw betalingsverplichtingen en of u alles altijd netjes hebt betaald. Is dit niet het geval en hebt u een negatieve BKR registratie. Dan kan het bedrijf afspraken met u maken om toch een lening te mogen af sluiten. Meestal wordt de aanvraag van uw lening geweigerd en moet u dus wachten tot u geen negatieve BKR registratie meer hebt.

Lenen met onderpand

Een lening afsluiten met onderpand is ook een hypotheek. Maar ook andere vormen dan een huis kunnen voor onderpand gelden. Onderpand betekent dat het bedrijf of de bank wat het krediet heeft verstrekt, nog altijd hun geld uit het onderpand kunnen halen. Dat ze bijvoorbeeld uw dure boot uit de haven halen, als u natuurlijk uw betalingsverplichtingen niet na komt.

Dit wordt wel netjes in het contract vastgesteld, wat nu precies als onderpand gebruikt gaat worden en wat niet. Banken of bedrijven verstrekken meestal sneller een lening als er onderpand aanwezig is en u als lener daar ook mee akkoord gaat. Als u een lening afsluit met onderpand moet u eigenlijk nog beter uitkijken met het voldoen van uw betalingsverplichtingen, omdat de bank of het bedrijf anders geld kunnen gaan halen uit uw onderpand.

Lenen met Wajong

Lenen met laag inkomen

Het is bij een laag inkomen niet perse onmogelijk om een lening af te kunnen sluiten. U dient er wel rekening mee dat houden, dat er, maar dan bij een standaard krediet nog meer onderzoek zal worden gedaan naar uw financiële mogelijkheden. Een laag inkomen zal er in ieder geval sowieso voor zorgen dat het te lenen bedrag lager zal komen te liggen dan wanneer u over een sterke loonfiche beschikt. Daarnaast heeft u bij een laag inkomen vaak minder extra kapitaal over zodat het risico voor de kredietverstrekker groter is dan in een normale situatie. Er zijn veelal ook kredietverstrekkers welke zich zelfs specifiek toespitsen op mensen met een laag inkomen die een krediet willen afsluiten. Hou er rekening mee dat u hierbij in zee gaat met een betrouwbare partner en dat u de voorwaarden die verbonden zijn aan het krediet in kwestie volledig heeft doorgenomen. Zorg er tenslotte ook voor dat u zeker bent dat u het af te lossen bedrag ook daadwerkelijk kunt terugbetalen.

Lenen zonder toetsing

Iets waar verschillende mensen die op zoek zijn naar een krediet geen rekening mee houden is het feit dat niet alle kredietverstrekkers noodzakelijk dienen te rapporteren aan het BKR. Hierdoor kan een krediet afgesloten worden zonder dat er een BKR-toetsing bij komt kijken. De vraag is echter of u zich aan een dergelijk avontuur wenst te wagen of niet. Het is namelijk niet de functie van het BKR om uw toekomstplannen te saboteren, maar vooral om u te beschermen tegen eventuele torenhoge kosten of afbetalingen. Er zijn dus verschillende bedrijven die een krediet kunnen verstrekken zonder BKR-toetsing. Denk hierbij aan specifieke kredieten van bepaalde warenhuizen of zelfs energieleveranciers. Hou er rekening mee dat dergelijke kredieten vaak beschikken over afwijkende voorwaarden en er in tegenstelling tot bij een bank vaak geen marge is voor eventuele opschortingen van betalingen. Daarbuiten zal de kredietvorm waarschijnlijk slechts weinig afwijken van de standaard kredieten bij een bank. U zult de beschikking krijgen over een bepaald bedrag, welke u in termijnen en met een bepaalde intrest terug zal dienen te betalen.

Hypotheek met BKR

In tegenstelling tot wat verschillende partijen en dan in het bijzonder banken vaak doen geloven is het niet per definitie onmogelijk om een hypotheek af te sluiten wanneer u beschikt over een BKR-codering. Verschillende kredietverstrekkers houden immers niet alleen rekening met de codering bij het BKR, maar kijken naar de persoon achter de aanvraag. Het is in dat geval vooral van het grootste belang om de kredietverstrekker in kwestie zoveel mogelijk redenen te geven waaruit moet blijken dat het risico om u de hypotheek toe te kennen miniem is. Hoe meer financiële waarborgen u in de weegschaal kunt leggen hoe groter de kans is dat de hypotheek wordt toegekend. Hou er rekening mee dat er in een dergelijke situatie wel degelijk ook rekening wordt gehouden met eventuele reeds lopende kredieten. Het is niet noodzakelijk per definitie zo dat de rente bij een hypotheek met BKR hoger komt te liggen dan normaal, maar dit is afhankelijk van de kredietverstrekker.

Lening met BKR codering

Een BKR codering kan u het leven behoorlijk zuur maken, maar toch hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u geen enkele mogelijkheid meer heeft om een krediet af te sluiten. Vaak wordt vooral gekeken over welke codering u exact beschikt, want zoals u weet gelden er bij het BKR verschillende coderingen, waarbij alleen de hoogste codering er voor kan zorgen dat u het behoorlijk moeilijk krijgt om een krediet af te kunnen sluiten. Deze codering wordt immers alleen toegekend wanneer u als schuldenaar niet te vinden was om tot een oplossing te komen om uw openstaande schuld af te lossen. Toch zijn er ook dan verschillende kredietverstrekkers die u op weg kunnen helpen. Verschillende instellingen zoals warenhuizen of zelfs energieleveranciers hebben vaak ook kredietplannen. Deze instellingen zijn niet aangesloten bij het BKR waardoor ze geen toetsing zullen doen naar uw situatie. Hou er wel rekening mee dat het BKR er ook voor zorgt dat u geen onnodige financiële risico’s neemt en bepaal dus ook voor u zelf of een krediet afsluiten nog wel verantwoord is.

Dit artikel delen...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook