De hypotheekrenteaftrek is in de Nederlandse politiek erg omstreden. Volgens voorstanders van (gedeeltelijke) afschaffing op termijn, is die aftrekpost niet meer op te brengen. Met de invoering van de beperking van de hypotheekrenteaftrek, wordt het voor starters in eerste instantie erg moeilijk om een huis te kunnen kopen. Er moet netto namelijk meer betaald worden. Aangezien er verschillende manieren zijn om de hypotheekrenteaftrek te beperken hoeft dit echter niet het geval te zijn. Denk bijvoorbeeld aan: beperking hypotheekrentepercentage of maximering af te trekken bedrag. Mocht de hypotheekrenteaftrek worden afgeschaft, dan zullen de huizenprijzen op langer termijn minder snel stijgen, of zullen ze misschien zelfs dalen. Dit is een voordeel voor starters, aangezien de huizen dan voordeliger worden.

De hypotheekrente is maar beperkt af te trekken
Tot 1 januari 2004 was de hypotheekrente onbeperkt af te trekken. Sinds deze datum is namelijk de bijleenregeling in het leven geroepen. De overwaarde op een verkochte woning moet hierdoor worden gebruikt voor de nieuwe hypotheek, wat als resultaat een lagere hypotheekrenteaftrek heeft. Het eigen woningforfait is voor eigenwoningbezitters zonder hypotheekrenteaftrek komen te vervallen.

Nederlandse hypotheekrenteaftrek is uniek
De hypotheekrente aftrek is een maatregel van de Nederlandse belasting waardoor de financieringskosten van een eigen woning fiscaal af te trekken worden gemaakt. Dit betekend met overige woorden dat de bezitters van een eigen woning een zeker belastingvoordeel hebben. Dit is ten opzichte van overige landen, een unieke regeling in Nederland. Oorspronkelijk is dit ingevoerd om het eigen woningbezit te stimuleren. Daardoor is de mogelijkheid om een huis te kopen voor meer personen mogelijk gemaakt.

Wat is de effectieve rente?
Banken en kredietverstrekkers tonen haast altijd tevens de effectieve leenrente op hun websites en in lening offertes. Dit is de leenrente inclusief alle bijkomende kosten. U kunt denken aan de afsluitprovisie voor een krediet of het gegeven dat vooraf of achteraf betaald wordt. De effectieve leenrente is niet door particulieren zelf uit te rekenen, om deze reden moeten kredietverstrekkers deze zelf vermelden. U kunt de actuele rentestanden via Internet volgen.

Wat is de vertragingsrente?
Een speciale leenrente is de vertragingsrente. Deze mag een kredietverstrekker vragen als afspraken over het afbetalen van de lening niet nagekomen worden. Bij te laat afdragen loopt de kredietverstrekker iedere maand inkomen aan leenrente mis. De maximale hoogte van de vertragingsrente is gelijk aan het leenrentepercentage dat in de gesloten overeenkomst staat.

Dit artikel delen...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook